1- کتابCheck your vocabulary  از اول فصل 5 تا آخر 8(از ص 30 الی53)2- کتاب Vocabulary In Use - Advanced از اول یونیت 81 تا آخر 95( از ص 180 الی 209)لطفا کتابها را از وب لاگ گروه دانلود کنید.تاریخ آزمون یک شنبه 23 فروردین 94

تاريخ : 93/12/02 | 11:58 | نویسنده : اعظم شهیر |
تاريخ : 93/12/02 | 10:54 | نویسنده : اعظم شهیر |
تاريخ : 93/12/02 | 8:19 | نویسنده : S.A. TAHERI |
تاريخ : 93/11/25 | 10:5 | نویسنده : S.A. TAHERI |
تاريخ : 93/11/11 | 8:42 | نویسنده : S.A. TAHERI |
تاريخ : 93/10/20 | 9:40 | نویسنده : S.A. TAHERI |
با سلام. به اطلاع کلیه همکاران میرساند که جشنواره زبان 3 برگزار می شود. برای اطلاعات بیشتر به سایت دبیر خانه راهبری مراجعه نمایید.تاريخ : 93/08/10 | 11:42 | نویسنده : اعظم شهیر |
تاريخ : 93/08/03 | 11:19 | نویسنده : S.A. TAHERI |
تاريخ : 93/08/03 | 10:49 | نویسنده : S.A. TAHERI |
تاريخ : 93/07/19 | 11:40 | نویسنده : اعظم شهیر |